ระดับประเทศ - ปีการศึกษา 2550

     ชนะเลิศ อันดับ 2 ( ไม่มีอันดับ 1 ) ประกวดโครงงาน คณิตศาสตร์   ช่วงชั้นที่ 4
          
เรื่อง " พัฒนาเซรามิคด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ "  ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
          ได้รับรางวัลเงินสด  8,000 บาท และ ได้รับเลือกให้นำโครงงานไปแสดงในงาน มหัศจรรย์เด็กไทย
           มหกรรมปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        1-3 พ.ย. 50      ณ   อิมแพค เมืองทองธานี

     รองชนะเลิศ อันดับ 1  โครงงาน วิทยาศาสตร์   ช่วงชั้นที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
           เรื่อง "การศึกษาประสิทธิภาพของฝ้าเพดานจากวัสดุธรรมชาติและลักษณะของหลังคาบ้าน"  

          
ณ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   นครศรีธรรมราช
 17-20 ต.ค.50   ได้รับรางวัลเงินสด  10,000  บาท

ระดับภาค - ปีการศึกษา 2550
        :   
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ปี 2550  ภาคเหนือ  จ.พิษณุโลก  8-9  ส.ค.50

     ชนะเลิศ รางวัลเหรียญทอง  โครงาน คณิตศาสตร์   ช่วงชั้นที่ 4
          
และ ได้รับเลือกเป็นตัวแทน ไปแข่งขันระดับประเทศ ที่อิมแพค เมืองทองธานี

     ชนะเลิศ รางวัลเหรียญทอง  กระบวนการวิทยาศาสตร์์   ช่วงชั้นที่ 4

     ชนะเลิศ รางวัลเหรียญทอง  การจัดพานพุ่มดอกไม้สด     ช่วงชั้นที่ 3

1

     ชนะเลิศ รางวัลเหรียญเงิน  การร้องเพลง สากล      ช่วงชั้นที่ 4

     ชนะเลิศ รางวัลเหรียญเงิน  การจัดพานพุ่มดอกไม้สด      ช่วงชั้นที่ 4

ระดับเขตพื้นที่  สพท.ลป. 1
        :   
เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ ลำปาง เขต 1  เข้าแข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ม.ช.  

     ชนะเลิศ การวาดภาพจินตนาการ ทางวิทยาศาสตร์   ช่วงชั้นที่ 3

     ชนะเลิศ การวาดภาพจินตนาการ ทางวิทยาศาสตร์   ช่วงชั้นที่ 4


        :   
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     ชนะเลิศ โครงาน วิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 3
          
และ ได้รับเลือกเป็นตัวแทน ไปแข่งขันระดับประเทศ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช


        :   
เขียนภาพ  จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลำปาง     ณ   ม.ราชภัฎ ลำปาง  

     ชนะเลิศ    เขียนภาพ หัวข้อ " การรณรงค์ลดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ "
                                  รับเกียรติบัตร และ เงินรางวัล  2,500 บาท
  
    รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร และ เงินรางวัล 1,000 บาท


        :   
งาน  ครบรอบ  70 ปี  อาชีวศึกษา ลำปาง  

     ชนะเลิศ ม.ต้น  เขียนภาพ หัวข้อ " อาชีวศึกษาพัฒนาประเทศ " รับเกียรติบัตร และ เงินรางวัล  1,000 บาท
  
  ชนะเลิศ ม.ปลาย  เขียนภาพ หัวข้อ " อาชีวศึกษาพัฒนาประเทศ " รับเกียรติบัตร และ เงินรางวัล  1,000 บาท
  
  ชนะเลิศ ม.ต้น  เขียนภาพ หัวข้อ " ลดภาวะโลกร้อน "    รับเกียรติบัตร และ เงินรางวัล  1,000 บาท
  
  ชนะเลิศ ม.ปลาย  เขียนภาพ หัวข้อ " อาชีวศึกษาพัฒนาประเทศ " รับเกียรติบัตร และ เงินรางวัล 700 บาท
  
  ชมเชย            การร้องเพลงลูกทุ่ง  ม. ต้น     รับเกียรติบัตร และ เงินรางวัล  300 บาท
  
  ชนะ อันดับ 2    การร้องเพลงลูกทุ่ง ม. ปลาย  รับเกียรติบัตร และ เงินรางวัล  500 บาท


 

ระดับประเทศ - ปีการศึกษา 2549

    ชนะเลิศ เทคนิคยอดเยี่ยม การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์จากวัสดุเหลือใช้  ค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร  ในงาน" สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   ปี 2549 "   จัดโดย สวทช.      ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค  บางนา  คลิก -> ชมภาพ

      ชนะเลิศ รางวัลเหรียญทอง  การประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย  ช่วงชั้นที่ 4  ระดับประเทศ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับภาค- ปีการศึกษา 2549

      ชนะเลิศ  การแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ ช่วงชั้นที่ ๓  ระดับภาคเหนือ  หัวข้อ  " ภาษาไทยเอกลักษณ์ของชาติ "  ในงานมหกรรมรักการอ่านภาคเหนือ     ณ  ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก  จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก  เขต ๑  .  .  .  ๑  ก.ย. ๒๕๔๙  . . . .   คลิก -->  ชมภาพผู้ได้รับรางวัล

      ชมเชย  การแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ ช่วงชั้นที่ ๔  ระดับภาคเหนือ  หัวข้อ  " จะทำดีเพื่อในหลวง " 
 ในงานมหกรรมรักการอ่านภาคเหนือ     ณ  ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก  จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก  เขต ๑  .  .  .  ๑  ก.ย. ๒๕๔๙  . . . .  
 คลิก -->  ชมภาพผู้ได้รับรางวัล

    ชนะเลิศ  ระดับภาค แข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ   Speech ( Public Speaking ) ณ  ศูนย์พัฒนาบุคลากร  เชียงใหม่   ช่วงชั้นที่ 4    เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ . .   คลิก->ชมภาพ

      ชนะเลิศ  การประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย  ช่วงชั้นที่ 4  ระดับภาคเหนือ   ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย  เขต 1

      รางวัลดี  การแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับ ม.ปลาย   ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   เชียงใหม่

ระดับจังหวัด- ปีการศึกษา 2549

    _____    คลิก->ชมภาพ  ผลงานการแข่งขันวาดภาพนักเรียน   สาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา

    ชนะเลิศ    การแข่งขันการตอบคำถาม จากสารานุกรมไทย ของลำปาง   ณ วิทยาลัยโยนก 

    ชนะเลิศ  แข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ ( Public Speech )    ช่วงชั้นที่ 4   ของสำนักงานเยตพื้นที่การศึกษา ลำปาง   เขต 1  เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค

      กวาดรางวัล  ชนะเลิศ , รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศ อันดับ 2 , ชมเชย   การประกวดแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ " กำลังใจ ให้ครูจุ้ย "  จัดโดย ม.ราชภัฏ ลำปาง   ณ ห้างโลตัส  ลำปาง . . .  คลิก -> ชมภาพ

       ชนะเลิศ , รองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ " ประชาธิปไตย ในความคิดของข้าพเจ้า "  จัดโดย สำนักงานเยตพื้นที่การศึกษา ลำปาง   เขต 1   .  .  .  คลิก -> ชมภาพ

      ชนะเลิศ  การแข่งขัน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับ ม.ปลาย    ณ   ม.ราชภัฏ ลำปาง

    รองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขันกิจกรรม เล่านิทานวิทยาศาสตร์           ระดับ  ม.ต้น
            รองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขันกิจกรรม  Science Show                  ระดับ  ม.ต้น
            รองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขันกิจกรรม วาดภาพการ์ตูนดาราศาสตร์  ระดับ  ม.ปลาย

            รองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขันกิจกรรม เวทีวิทยาศาสตร์                   ระดับ  ม.ปลาย
            รองชนะเลิศ อันดับ 2  การแข่งขันกิจกรรม แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์     ระดับ  ม.ปลาย
            รองชนะเลิศ อันดับ 2  การแข่งขัน ความสามารถด้านการพูดทางวิทยาศาสตร์     ระดับ  ม.ปลาย
                                 ชมเชย  การแข่งขันกิจกรรม แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์     ระดับ  ม.ต้น

                                 ชมเชย  การแข่งขันกิจกรรม แสดงละครด้านวิทยาศาสตร์์  ระดับ  ม.ปลาย

                                 ชมเชย  การแข่งขันกิจกรรม วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์์  ระดับ  ม.ปลาย

                                    
  งานวันวิทยาศาสตร์        ณ  ม.ราชภัฏ  ลำปาง

. . . ยังมีต่อ  . . .