ประมวลภาพ กิจกรรม สอบวิชาลูกเสือโลก  ของ ลูกเสือ-เนตรนารี  ม.1 ปี 2549  จ.13 พ.ย.2549
>> ( คลิกที่ภาพ )   <<  ดู ภาพขยายใหญ่     ขนาด  400 x 300  Pixel

ภาพโดย วิโรจน์  หล่อประดิษฐ์

DSC05037.JPG DSC05038.JPG DSC05042.JPG DSC05044.JPG DSC05045.JPG
DSC05046.JPG DSC05048.JPG DSC05051.JPG DSC05053.JPG DSC05055.JPG
DSC05058.JPG DSC05060.JPG DSC05061.JPG DSC05063.JPG DSC05064.JPG
DSC05065.JPG DSC05066.JPG DSC05067.JPG DSC05068.JPG DSC05070.JPG
DSC05071.JPG DSC05072.JPG DSC05073.JPG DSC05075.JPG DSC05078.JPG
DSC05079.JPG DSC05080.JPG DSC05081.JPG DSC05083.JPG DSC05085.JPG
DSC05086.JPG DSC05087.JPG DSC05088.JPG DSC05089.JPG DSC05090.JPG
DSC05091.JPG DSC05092.JPG DSC05095.JPG DSC05096.JPG DSC05099.JPG
DSC05100.JPG DSC05101.JPG DSC05102.JPG DSC05103.JPG DSC05107.JPG
DSC05110.JPG DSC05113.JPG DSC05114.JPG DSC05115.JPG DSC05118.JPG
DSC05119.JPG DSC05120.JPG DSC05123.JPG DSC05124.JPG DSC05129.JPG
DSC05130.JPG DSC05131.JPG DSC05133.JPG DSC05134.JPG DSC05135.JPG
DSC05137.JPG DSC05140.JPG DSC05141.JPG DSC05142.JPG DSC05143.JPG
DSC05146.JPG DSC05147.JPG DSC05148.JPG DSC05151.JPG DSC05153.JPG
DSC05154.JPG DSC05155.JPG DSC05157.JPG DSC05158.JPG DSC05164.JPG
DSC05165.JPG DSC05166.JPG DSC05167.JPG DSC05170.JPG DSC05171.JPG
DSC05173.JPG DSC05174.JPG DSC05175.JPG DSC05176.JPG DSC05178.JPG
DSC05179.JPG DSC05181.JPG DSC05182.JPG DSC05183.JPG DSC05184.JPG