ภาพการเกี่ยวข้าวที่นาข้าว  ของโรงเรียนเขลางค์นคร
พฤ. 2   ธันวาคม  2547


                                                            หน้า1     หน้า 2     หน้า 3     หน้า 4         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กลับขึ้นบน