การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน สู่มาตรฐานสากล

ณ ห้องทานตะวัน .. 7-10 พ.ค. 56
DSC 0776 DSC 0778 DSC 0779 DSC 0780 DSC 0781 DSC 0782
DSC 0783 DSC 0784 DSC 0785 DSC 0786 DSC 0788 DSC 0789
DSC 0790 DSC 0791 DSC 0793 DSC 0794 DSC 0795 DSC 0799-7
DSC 0799-8 DSC 0801 DSC 0802 DSC 0803 DSC 0805 DSC 0806
DSC 0807 DSC 0808 DSC 0809 DSC 0810 DSC 0811 DSC 0812
DSC 0813 DSC 0814 DSC 0815 DSC 0816 DSC 0817 DSC 0818
DSC 0819 DSC 0820 DSC 0821 DSC 0822 DSC 0823 DSC 0824
DSC 0825 DSC 0826 DSC 0827 DSC 0828 DSC 0829 DSC 0830
DSC 0831 DSC 0832 DSC 0833 DSC 0834 DSC 0835 DSC 0836
DSC 0837 DSC 0838 DSC 0839 DSC 0840 DSC 0841 DSC 0842
DSC 0843 DSC 0844 DSC 0845 DSC 0845-08 DSC 0846 DSC 0846-09
DSC 0847 DSC 0849