โรงเรียนเขลางค์นคร ลำปาง     249   หมู่ 12    ถนนจามเทวี    ต.บ่อแฮ้ว   อ.เมือง  ลำปาง   52100  
Tel. 0-5422-6932 , 0-5422-2954  Fax 0-5422-2954    Email : khe-lang@hotmail.com    Facebook : https://th-th.facebook.com/khelangnakorn
                    แผนผังอาคารเรียน ข.น.

              ผังพื้นที่ให้บริการ Wifi

          กระทรวงศึกษาธิการ
     
            สำนักงาน สพฐ.
            
        สพม. เขต 35
   ---------------
    สพป. ลป. เขต 1

   TV โทรทัศน์ครู
   --------------
   ศูนย์  GPA
  ---------------
   สลิบเงินเดือน
  --------------
   สกสค. ลำปาง
   -------------
  สหกรณ์ฯ ครู ลป.
   -------------
  สหกรณ์ ครูสามัญ
   -------------
     กองทุน  กบข.Web.Admin  : ma.nas@hotmail.com | somphopf@hotmail.com | pthsuwit@hotmail.com
Copyright  By Khelangnakorn School Lampang THAILAND
ข่าวสารการศึกษา  kruthai.info
ข่าวสารการศึกษา www.enn.co.th ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย


สื่อการเรียนการสอน ครู อดุลย์  อุฬารโชค
เปิดค่ายดาราศาสตร์
เดินรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.  2 ก.พ.57
   กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง  เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ท้องฟ้า เห็นความสำคัญของวิชาดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมี   นายธีรยุทธ กสิรักษ์ หน.กลุ่มสาระวิทย์  กล่าวรายงาน ประธานเปิดค่าย : ผอ.ภูริต คันธชุมภู
    ..   31 ม.ค. 57

    ร.ร.เขลางค์นคร  ร่วมกับชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ่อแฮ้ว เดินรณรงค์ให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
วันอาทิคย์ที่ 2 ก.พ.57  เวลา 8.00-15.00 น.
    ..   31 ม.ค. 57

ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET  ระดับชั้น ม.3
   ผ.อ. ร.ร.เขลางค์นคร : นายภูริต คันธชุมภู  และตัวแทนครู   ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา  2556  ระดับสนามสอบ
   ณ ห้องประชุมสักทอง  สพม.35
       ..   28 ม.ค. 57

ประชุมโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
MOU โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพ
เชิญผู้ปกครองประชุม แก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียน
    ผอ.ภูริต  คันธชุมภู  และคณะ  เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ครั้งที่ 1/2557  ณ ห้องศูนย์การเรียนรวม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา กทม. 
    ..   1 มี.ค. 57

    ผอ.ภูริต  คันธชุมภู และคณะ  ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน (MOU)
ระหว่งเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนและโรงเรียนนำร่อง ตามโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพ เชิงบูรณาการด้านเกษตรกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีข้าวและผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมอิมพิเรียล 4 
โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง  เชียงใหม่
    ..   28 ก.พ. 57

   ผอ.ภูริต  คันธชุมภู และ รองฯ ฝ่ายวิชาการ นายณัฐวุฒิ  ยะรินทร์   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจง การแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียน
    ..   18 ก.พ. 57

     ประกาศจากทางโรงเรียน


  • นักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าเรียน ม.1, ม.4  (เพิ่มเติม) 
          ให้ติดต่อสมัคร และ สอบวัดความรู้พื้นฐาน ( เวลาสอบ 8.30-16.30 น.)
           พร้อมกับเตรียมเอกสาร + ค่าใช้จ่าย  ในการมอบตัวให้ครบถ้วน       ในวันศุกร์ที่  25 เมษายน 2557

  • นักเรียนที่ตัองการย้ายเข้าเรียนระหว่างปี   ให้ติดต่อในวันเปิดเรียน  14 พฤษภาคม 2557