ข้อมูลโรงเรียน     ทำเนียบผู้อำนวยการ   ทำเนียบผู้ช่วย/รอง ผู้อำนวยการ    ฝ่ายบริหารปัจจุบัน      บุคลากร 2557     
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง     249   หมู่ 12    ถนนจามเทวี    ต.บ่อแฮ้ว   อ.เมือง  ลำปาง   52100  
Tel. 054-226 932 , 054-312 222 (วิชาการ), 054-230 698 ( งบประมาณ)   Fax 054-230 603    Email : khe-lang@hotmail.com      Facebook1 |  Facebook2
                    แผนผังอาคารเรียน ข.น.

              ผังพื้นที่ให้บริการ Wifi

          กระทรวงศึกษาธิการ
     
            สำนักงาน สพฐ.
            
        สพม. เขต 35
   ---------------
    สพป. ลป. เขต 1

   TV โทรทัศน์ครู
   --------------
   ศูนย์  GPA
  ---------------
   สลิบเงินเดือน
  --------------
   สกสค. ลำปาง
   -------------
  สหกรณ์ฯ ครู ลป.
   -------------
  สหกรณ์ ครูสามัญ
   -------------
     กองทุน  กบข.Web.Admin  : ma.nas@hotmail.com | somphopf@hotmail.com | pthsuwit@hotmail.com
Copyright  By Triamudomsuksapattanakarn Khelangnakorn School  Lampang THAILAND
ข่าวสารการศึกษา  kruthai.info
ข่าวสารการศึกษา www.enn.co.th ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย


สื่อการเรียนการสอน ครู อดุลย์  อุฬารโชค
ตารางเรียน  1/57  :
ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | สอน O-Net ม.6 |  ชุมนุม O-Net ม.3ม.6   
กิจกรรม หล่อเทียนพรรษา ปี 2557
การอบรมนักเรียน เพื่อนที่ปรึกษา (YC)
        งานแนะแนว โรงเรียนเขลางค์นคร   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เพื่อนที่ปรึกษา ( YC - Youth Coumselor)เพื่อ พัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ช่วยลดปัญหา แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ดำเนินการประชุม โดยครูนิโลนล ช่วยไว้    ณ ห้องประชุมทานตะวัน
  ... 3 ก.ค.57
        คณะครู นักเรียน , คณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนเขลางค์นคร ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  เพื่อนำไปถวายวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่บริการ   ณ บริเวณหน้าศาลาจริยธรรมของโรงเรียน
  ... 4 ก.ค.57
ศึกษาดูงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา 2557
กิจกรรมหว่านเมล็ดเพาะกล้าข้าว
        ผอ.ภูริต คันธชุมภู นำคณะครู , รองฯ ผอ. , นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู   ไปศึกษาดูงาน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี   โดยมี  ว่าที่ ร.ต. เริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี  ให้การต้อนรับ
  ... 3 ก.ค.57
        ตัวแทนนักเรียนห้องเรียนต่างๆ ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว (เพาะกล้า) ที่นาข้าวของโรงเรียน เพื่อใช้ดำนาปลูกข้าว ประมาณต้านเดือนสิงหาคม โดยมี อ.วรสันต์ เชิงปัญญา และคณะครู แผนกงานเกษตร ควบคุมดูแลรับผิดชอบ
  ... 1 ก.ค.57
        ฝ่ายบริหารโรงเรียน, คณะกรรมการนักเรียน, นักเรียนทั้ง 6 ระดับชั้น นำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดต่างๆ ได้แก่ วัดน้ำโท้ง , วัดท่าล้อ , วัดบ้านดง , วัดบ่อแฮ้ว , วัดป่าเหียง , วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  ... 10 ก.ค.57
เว็บสำหรับฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมสอบวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน หลังจากการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ชมคลิบ ฟ้อนสวยดอกบูชา ล้านนาสมโภช  งานแถลงข่าว "ข้าวแลงกิ๋นลำ สะโตกคำฮ่วมใจ๋ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี"   ที่เซนทรัล 4/08/57
กิจกรรมถวายพระพร  12  สิงหา มหาราชีนี
กิจกรรมปลูกข้าว " ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและครู  46 ICT
กิจกรรม ถอนกล้าข้าว " ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"
       ผ.อ. ภูริต  คันธชุมภู  , รองฯ รัชวุฒิ  ปรารถนา  และคณะ  ร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและครู ICT เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  โดย นายอภิชาต  พุทธเจริญ  ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย  เป็นประธาน , นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ประธานกลุ่ม ฯ กล่าวรายงานและชี้แจงการดำเนินงาน
  ... 4-5  ส.ค.57
       นักเรียนทุกห้องเรียน ถอนกล้าข้าว มัดกล้า ขนย้ายกล้า เพื่อเตรียมปลูกในพื้นที่แปลงนาข้าว ที่รับผิดชอบ
  ... 31 ก.ค.57
       กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันแม่  และ มอบเกียรติบัตร แม่ดีเด่นห้องเรียนต่างๆ โดย ผ.อ. ภูริต  คันธชุมภู  เป็นประธาน คณะครู,นักเรียน, ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม   ณ หอประชุมพัฒนวิท  และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ในเย็นวันที่ 12 สิงหาคม   ณ  ม.ราชภัฐ ลำปาง
  ... 8 และ 12   ส.ค.57
       กิจกรรมปลูกข้าว ตามโครงการ " ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"  โดยมี ฯพณฯ  ไพโรจน์  โล่ห์สุนทร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ,ไถนา, ปลูกข้าว 9 กอ    หัวหน้าหน่วยงาน ราชการต่างๆ , องค์กรปกครองท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, ผู้บริหารโรงเรียน, ผู้ปกครองนักเรียน ให้เกียรติร่วมกิจกรรม   ณ แปลงนาข้าวโรงเรียน 
  ... 1  ส.ค.57
กำหนดการ พิธีอัญเชิญพระเกี้ยว ,เปิดป้ายโรงเรียน , ประดับเข็มพระเกี้ยว  และ เฉลิมฉลองพระเกี้ยว จ. ๒๒  ก.ย.๕๗
ตารางสอบปลายภาคเรียน  1/57  :
ม.1   ม.2  ม.3  | ม.4  | ม.5  | ม.6   
ประชุมโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
        ผอ.ภูริต คันธชุมภู นำคณะครู , รองฯ ผอ.  ประชุมโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  และ เขื่อนรัชประภา  สุราษฎร์ธานี     โดยมี  ดร.นิวัตร  นาคะเวช  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร.ร.ต.อ.พ. บรรยายพิเศษ  และ นายภักดี  คงดำ  ผ.อ.  รร.ตอพ.  เป็นประธานประชุม
  ... 30 ส.ค.57
ประวัติ โรงเรียนเขลางค์นคร เปลี่ยนผ่านสู่  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร