ข้อมูลโรงเรียน     ทำเนียบผู้อำนวยการ   ทำเนียบผู้ช่วย/รอง ผู้อำนวยการ    ฝ่ายบริหารปัจจุบัน      บุคลากร 2557     
โรงเรียนเขลางค์นคร ลำปาง     249   หมู่ 12    ถนนจามเทวี    ต.บ่อแฮ้ว   อ.เมือง  ลำปาง   52100  
Tel. 054-226 932 , 054-312 222 (วิชาการ), 054-230 698 ( งบประมาณ)   Fax 054-230 603    Email : khe-lang@hotmail.com      Facebook1 |  Facebook2
                    แผนผังอาคารเรียน ข.น.

              ผังพื้นที่ให้บริการ Wifi

          กระทรวงศึกษาธิการ
     
            สำนักงาน สพฐ.
            
        สพม. เขต 35
   ---------------
    สพป. ลป. เขต 1

   TV โทรทัศน์ครู
   --------------
   ศูนย์  GPA
  ---------------
   สลิบเงินเดือน
  --------------
   สกสค. ลำปาง
   -------------
  สหกรณ์ฯ ครู ลป.
   -------------
  สหกรณ์ ครูสามัญ
   -------------
     กองทุน  กบข.Web.Admin  : ma.nas@hotmail.com | somphopf@hotmail.com | pthsuwit@hotmail.com
Copyright  By Khelangnakorn School Lampang THAILAND
ข่าวสารการศึกษา  kruthai.info
ข่าวสารการศึกษา www.enn.co.th ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย


สื่อการเรียนการสอน ครู อดุลย์  อุฬารโชค
ตารางเรียน  1/57  :
ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | สอน O-Net ม.6 |  ชุมนุม O-Net ม.3ม.6   
พิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสา   กอ.รมน. ภาค 3
สำนักงาน กสทช. อบรม นักเรียน โครงการ กสทช. สร้างสรรค์
ศึกษาดูงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กทม.
กิจกรรม Big Cleaning Day เดือนมิถุนายน 57
กิจกรรม หล่อเทียนพรรษา ปี 2557
การอบรมนักเรียน เพื่อนที่ปรึกษา (YC)
        ผอ.ภูริต คันธชุมภู ประธานเปิดการอบรมนักเรียน " โครงการ กสทช. สร้างสรรค์ ให้ความสำคัญกับเยาวชน ปี 2557 ครั้งที่ 1 จว.ลำปาง " จัดโดย  กสทช.เขต 3(ลำปาง)  ณ หอประชุมพัฒนวิท
     ... 26 มิ.ย.57
        กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ Big Cleaning Day  เดือนมิถุนายน 57  ของนักเรียนโรงเรียนเขลางค์นคร  เพื่อให้บริเวณพื้นที่ของโรงเรียนสะอาด สวยงาม บรรยากาศเหมาะกับเป็นแหล่งสถานศึกษา
  ... 26 มิ.ย.57
        งานแนะแนว โรงเรียนเขลางค์นคร   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เพื่อนที่ปรึกษา ( YC - Youth Coumselor)เพื่อ พัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ช่วยลดปัญหา แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ดำเนินการประชุม โดยครูนิโลนล ช่วยไว้    ณ ห้องประชุมทานตะวัน
  ... 3 ก.ค.57
        คณะครู นักเรียน , คณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนเขลางค์นคร ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  เพื่อนำไปถวายวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่บริการ   ณ บริเวณหน้าศาลาจริยธรรมของโรงเรียน
  ... 4 ก.ค.57
        ผอ.ภูริต คันธชุมภู , นายสมพร วะเท ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ , นายมนัส อินตานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครูฯ นำคณะครู ไปศึกษาดูงาน และร่วมพิธีเปิดห้องสมุดดิจิตอล ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม. โดยมี นายภักดี คงดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ ... 20 มิ.ย.57
ศึกษาดูงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
        ผอ.ภูริต คันธชุมภู นำคณะ ไปศึกษาดูงาน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น  โดยมีนายภักดี  คงดำ  ประธาน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ , นายสมพงษ์  พลสูงเนิน  นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู  ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิและรัชดา ,  ดร.จินตนา  ศรีสารคาม ผอ. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น  ให้การต้อนรับ
  ... 9 มิ.ย.57
ศึกษาดูงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
        ผอ.ภูริต คันธชุมภู ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสา ตามโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 และโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของโรงเรียนเขลางค์นคร โดยมี พอ. อภิชาติ ชูเกียรติตกุล หน.ชุดวิทยากรกระบวนการ กอ.รมน. ภาค 3 และคณะให้การอบรม
  ... 16 มิ.ย.57
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา 2557
กิจกรรมหว่านเมล็ดเพาะกล้าข้าว
        ผอ.ภูริต คันธชุมภู นำคณะครู , รองฯ ผอ. , นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู   ไปศึกษาดูงาน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี   โดยมี  ว่าที่ ร.ต. เริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี  ให้การต้อนรับ
  ... 3 ก.ค.57
        ตัวแทนนักเรียนห้องเรียนต่างๆ ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว (เพาะกล้า) ที่นาข้าวของโรงเรียน เพื่อใช้ดำนาปลูกข้าว ประมาณต้านเดือนสิงหาคม โดยมี อ.วรสันต์ เชิงปัญญา และคณะครู แผนกงานเกษตร ควบคุมดูแลรับผิดชอบ
  ... 1 ก.ค.57
        ฝ่ายบริหารโรงเรียน, คณะกรรมการนักเรียน, นักเรียนทั้ง 6 ระดับชั้น นำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดต่างๆ ได้แก่ วัดน้ำโท้ง , วัดท่าล้อ , วัดบ้านดง , วัดบ่อแฮ้ว , วัดป่าเหียง , วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  ... 10 ก.ค.57